960 SOMALI

globalbox90kthestraighter

Fotor121172613RBC-@-Twitter

fotor072865140


fotor072865651

booqo Idaacada Rajodoon Radio

Somali News

120 600
120 600
120 600
120 600
120 600

shaqooyin ka banaan amal
2015 shaqsigii sanadka
Tell 1(612) 483-2428.


fotor072865919
300 somali

layli


Fotor1202162033

Fotor1202162534